Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató sablon egyszemélyes vállalkozásoknak

Az adatkezelés és a GDPR szempontjából a vállalkozások egy része rendkívül egyszerű esetnek minősül. Ilyen vállalkozásról beszélünk, ha alkalmazott nincs a cégnél, honlapot nem üzemeltet, az adatkezelése kimerül az ügyfelekkel való kapcsolattartásban és számlázásban. Például egy egyedül dolgozó villanyszerelő mester lehet ilyen vállalkozó.

Ez a dokumentum az ilyen vállalkozásokra szabott sablon, amely alkalmas lehet arra, hogy a GDPR átláthatósági elvével összhangban megfelelő tájékoztatásul szolgáljon a vállalkozó ügyfelei részére.

A vállalkozónak az alábbi dolga van ezzel a dokumentummal:

 • A pontozott részekre beírni a megfelelő adatokat.
 • Az adatkezelőhöz a vállalkozás nevét és címét.
 • A GDPR jogok részben a vállalkozó elérhetőségeit.
 • A tájékoztatót az üzleti térben jól látható helyre elhelyezni.
 • Ha nincs a vállalkozásnak üzlethelyisége, akkor a kiszállások alkalmával maguknál tartani és azt kérés esetén átadni.

Az adatkezelési tájékoztatót nem kell az ügyfelekkel aláíratni! Elég a csupán az ez iránt érdeklődő személyekhez azt eljuttatni.

A tájékoztatót a Zenit Services készítette és tette közzé: http://zenit-services.com. A tájékoztató szabadon másolható, felhasználható, de pénzért nem árusítható!

——>8—————>8—————>8—————>8—————>8—————>8———

 • Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő:   Németh Zsuzsanna

Vállalkozás neve:                    ……ÜvegHang…………………………………..

Vállalkozás címe:                   ………1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 68.………………………………..

 • Kapcsolattartás

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

 • Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

 • Adattovábbítás

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

 • GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név:                ……Németh Zsuzsanna…………………………………..

Cím:                ……1133 Bp, Hegedűs gyula utca 68.…………………………………..

Tel.:                 ……06 20 247 03 89…………………………………..

E-mail:             ……info@uveghang.hu…………………………………..

 • Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu