Frank üvegek csodája, és mit csinált a “Kis” Pippin és a “Nagy” fia a Károly? Kis politika, nagy manipulációkkal, videóval,(film) képekkel

Frank üvegek csodája, és mit csinált a “Kis” Pippin és a “Nagy” fia a Károly? Kis politika, nagy manipulációkkal, videóval,(film) képekkel

A Római Birodalom felosztása után létrejött a Nyugatrómai Birodalom Ravenna központtal és a Keletrómai Birodalom Bizánc központtal.

A Frank Királyság határai a Rajnától a Loire-ig terjedtek, Klodvig felvette a kereszténységet és „rex Francorum”-nak címezte magát. Klodvig (482-511)sikerrel próbálkozott meg királysága területének gyarapításával.(A pogány Klodvig tudta, ha felveszi a kereszténységet, megszerzi annak támogatását az állam megszervezéséhez.)

A frank állam hódításainak lendülete Klodvig halála (511) után sem csökkent. Négy fia ugyan felosztotta az országot, a frank katonai erő azonban így is elegendőnek bizonyult a terjeszkedésre (kelet felé). Fokozatosan nagyobb területi egységek alakultak ki, melyeket már nehéz volt együtt tartani.

A Birodalom három részre szakadt: Austrasiára, Neustrasiára és Burgundiára

Ú.n majordomusok irányították az egyes ország részeket. A Kis Pippin volt Austrasia sikeres majordomusa. Folyamatosan gyarapodtak a birtokai, és vazallusai révén a frank birodalom legtekintélyesebb vezetőjévé vált. Apja seregével kikergette az országból az iszlám hadait, és a győzelem után délen megszerezte Provance-ot és Burgundiát.

Testvére Karlmann váratlanul kolostorba vonult, és így Pippin elérkezettnek látta az időt, hogy királlyá koronáztassa magát. Nagyon hamar rájött, hogy a pápa és az egyház támogatását kell megszereznie tervei eléréséhez. 752-ben II.István pápa trónra lépésének idején kinyilatkoztatta, hogy Pippin, “Isten kegyelméből” (Dei gratia) uralkodik. A pápa még az Alpokon is átkelt, hogy Pippin segíségét kérje a longobárd veszedelem miatt, és kijelentette, hogy csak Pippin közvetlen utódait ismeri el királynak, sőt őt magát, a frank uralkodót az egyház védelmezőjének, patríciusnak nevezte.

Cserébe Pippin két sikeres hadjáratot vezetett a lombardok ellen és az elfoglalt területeket a pápának adományozta. Így jött létre a Pápai Állam.

– Számomra hihetetlen, hogy a hatalomtechnikai játszmákkal maipulálják, és már az első évezredben is manipulálták az emberiséget. A pápa, mint a hívő lelkek “uralkodója” lép föl, aki politikai megfontolásból jelenti ki, hogy a frank uralkodó az Egyház legnagyobb támogatója és “Dei gratia” uralkodik. Pippin, a frank uralkodó pedig a pápának területet adományoz, amivel a Pápai Állam létrejöttét segíti elő. Így, egymást támogatva hoznak létre egy hatalmi struktúrát, amiben nagy szerepet játszik az emberek  manipulálása és félrevezetése. Ugyanakkor kérdés, hogy a mai hatalmi struktúrák jobbak e, jobban használnak e nekünk “népnek” mint több, mint ezer évvel ezelőtt….Szerintem nem jobbak, de még alattomosabbak és hihetetlen mértékben fejlett manipulációs technikákkal rendelkeznek.-

Elnézést a kis kitérőért, mindjárt jön a történet folytatása dióhéjban, és a szerintem nagyon szép frank üvegcsodákról is hallhattok:

Pippin két fiára hagyta a Frank Birodalmat, Karlmannra és Károlyra, de Karlmann meghalt 771-ben, így Károly a “Nagy” egyeduralkodó lett frank honban! 

Nagy Károly testvérével ellenséges kapcsolatban volt. Kialakult kettejük között egy versengés, harc, ki a jobb uralkodó. Anyjuk nyilvánvalóan Károly pártját fogta, elment Lombardiába, az ősi ellenséges udvarba és elintézte, hogy fia feleségül vegye a lombard hercegnőt. Ez azért nagyon döbbenetes, mivel Károlynak már volt felesége és egy fia is! Az anya szította a gyűlöletet a két testvér között. Mikor Károly fia megszületett, a Pipinn nevet adta neki apja után. Testvére Karlmann elsőszülöttje később jött a világra, és őt is Pipinnek nevezték el. Így provokálták egymást Károly és Karlmann.

A két országrész széttagoltságának Karlmann halála vetett véget, aki 20 évesen rejtélyes betegségben halt meg. Nincsen semmi nyoma annak, hogy Károly keze benne lett volna a testvére halálában.

Ide kattintva tudjátok megnézni, a Pippinről és Károlyról, a két legjelentősebb frank királyról szóló izgalmas filmet

Károly maga nem tudott írni olvasni, de támogatta a művészeteket, minden eszközzel szerette volna birodalma fényét növelni. Székvárosában, Aachenben gyűjtötte össze kora legkiválóbb tudósait és művészeit. Tisztában volt vele, hogy a kultúra terjesztéséhez nélkülözhetetlen az írásbeliség. Ehhez azonban írni-olvasni tudókra volt szükség, akiknek képzését meg kellett oldani.

Az oktatás központjai a kolostorok voltak, ezért Károly igyekezett számukat gyarapítani, uralkodása alatt közel kétszázat alapított. Itt folytak a kódexek másolásai, az évkönyvek, krónikák írásai.

Yorkból Aachenbe érkezett tudós szerzetes, Alkuin hatására a jelesebb iskolákban bevezették a hét szabad művészet – a septem artes liberales – oktatását. Két fő csoportjuk létezett. Az első az „alsó fokozat”, a trivium volt, melybe három tárgy tartozott: a grammatika (latin nyelv elsajátítása), a retorika (a kifejezés művészete) és a dialektika (az érvelés és vitatkozás). A „felső fokozat” a quadrivium, az aritmetika (számtan), a geometria, az asztronómia (csillagászat) és a musica tárgyait foglalta megában.

A jó oktatáshoz sok és jó könyv kell. Nagy Károly ezért szorgalmazta a könyvmásolást, s a megromlott, olvashatatlanná vált kéziratok kijavítását. A Karoling scriptoriumokban – íróiskolákban – új, jól olvasható, kis, kerek betűkből álló írást alakítottak ki: a karoling minusculát. A másolatokon kívül jelentős számú önálló alkotás is született, az állatmesétől a politikai bölcseletig. E művek közül is kiemelkedik Einhard Vita Caroli (Károly élete) és a longobárd Paulus Diaconus Langobardok története című történeti munkája.

Itt tudtok olvasni róla, hogy Károly még a sírban sem nyughatott békében

Nem csak az oktatás, hanem a művészetek, és az üvegművesség is fejlődött, erdei üveghutákat hoztak létre, ahol a fújt üveg mindennapos használatra készült.

Véleményem szerint nagyon szépek a frank üvegek. A fennmaradt leletekből kiindulva, gyönyörű egyszerű és letisztult formavilágúak, és a karmos, ormányos kelyhek, üvegek nagyon viccesek és ötletesek. Nézzétek meg, micsoda kelyheket, ivókürtöket készítettek akkoriban. Le sem lehetett tenni ezeket az asztalra. Ami benne volt, azt azonnal el kellett fogyasztani

 

Németh Zsuzsa

Hozzászólások:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email